Moudrost dnešního dne:

Jedna hádka s manželkou mě stojí více energie než pět tiskových konferencí.

...

Právě přítomno: 305 hostů a žádný člen

Odpovědná škola

.

kompostStartuje druhý ročník projektu Odpovědná škola s mottem  Společensky odpovědným se člověk nerodí, společensky odpovědným se stává

Právě nyní startuje přihlašování do druhého ročníku projektu Odpovědná škola. Tuto značku uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání žáků vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí. Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost. Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co mohou všechno ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem. Zapojeným školám přináší možnost sdílení a výměny zkušeností, sebereflexe vlastního přínosu, získání prestižního ocenění, zvýšení významu a viditelnosti školy v komunitě.

 „Je velmi obtížné naučit se společensky odpovědnému chování a důslednému uplatňování jeho principů až v dospělosti,“ říká ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová, „mnohem snazší je, pokud se stane běžnou záležitostí už od dětství. A proto vznikl projekt Odpovědná škola. Jeho cílem je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se stane odpovědné chování dětem, studentům, ale i rodinám naprosto přirozené a automatické jako základní počty.“

 

kompostSpolečenská odpovědnost je tématem, které školám historicky vždycky náleželo: byly centrem vzdělanosti, komunitního života, pan učitel a pan řídící respektovanými osobnostmi obcí a měst. Z této pozice pak školství poněkud ustoupilo a nyní znovu usiluje o obnovu pozice v komunitách i celé společnosti.

 

Odpovědná škola má za sebou první rok svého fungování a v současné době se rozbíhá přihlašování do druhého cyklu 2015/16. Značka Odpovědná škola, kterou zapojené školy obdrží, zastřešuje významné iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti a doporučuje principy v několika oblastech jako je ekologie, aktivity v místní komunitě, výživa a zdraví, přístup ke studentům a rodičům nebo zaměstnanecké podmínky. Zavedení těchto principů by nemělo být jednorázové, ale mělo by probíhat kontinuálně. Školám tak chce projekt ukázat, že společenská odpovědnost není prázdná fráze a ve vzdělávání hraje významnou roli pro budoucí chování celé společnosti.

“Naše mateřská škola si zakládá na své pověsti a na výsledcích, které si děti, ale i rodina z našeho působení odnáší. Podporujeme čas rodiny strávený s dětmi, zapojujeme se do nejrůznějších preventivních a ekologických projektů a pořádáme akce pro rodiče a děti – od výletů až po společně strávená kreativní a hravá odpoledne. Děti si v naší školce osvojují a upevňují odpovědnost za ochranu sebe a druhých, ale i za ochranu a péči o životní prostředí naší planety. Od projektu očekáváme především celkovou osvětu a inspiraci pro náš tým, kterou budeme moci předávat našim dětem a jejich rodinám,” říká Petra Langerová, ředitelka jedné ze zapojených mateřských škol z Prahy.

 

Aktivitu Odpovědná škola zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti, největší platforma společenské odpovědnosti (CSR)u nás. Projekt podporuje Nadace Karla Janečka.

 

Autor článku: Petra Miterová

Sdílet
TOPlist